Ofset Štampa

Naše usluge

Ofset Štampa

Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je offset štampa.
Više od 85% štampanih proizvoda širom planete otiskuje se u tehnologiji ofset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogucnosti izrade velikog tiraža i obima posla.
U ovoj tehnici stampaju se vizit karte, memorandumi, katalozi, brošure, fascikle, fakture, otpremnice, nalepnice, kutije, koverte, kartoline, papirne kese, flajeri, publikacije, knjige...